|
Streltsov E.V.

Zhukovsky Central Aerohydrodynamic Institute TsAGI

Zhukovsky, Moscow Region, Russian Federation

Streltsov E.V.

Streltsov E.V. --- Researcher, Zhukovsky Central Aerohydrodynamic Institute TsAGI (Zhukovskogo ul. 1, Zhukovsky, Moscow Region, 140180 Russian Federation).

Все статьи автора